Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo

Sabah, Sarawak and Kalimantan

Borneo; Sabah, Sarawak & Kalimantan tour reports

South Kalimantan
August - September 2023
Sabah & Sarawak, Borneo
July 2023
Borneo + Rail-babbler
May 2023
Borneo; Sabah & Sarawak
April 2023
Borneo; Sabah & Sarawak
February - March 2023
Borneo: Sarawak and Sabah
June 2022
Kalimantan; Black-browed Babbler & Meratus
June 2022
Borneo; Sabah & Sarawak
March 2020
Sabah & Sarawak; scheduled
November 2019
Sabah & Sarawak; custom
November 2019
Sabah, Sarawak + Fraser's Hill; custom
March - April 2019
Sabah & Sarawak; scheduled
March - April 2018
Peninsular & Sarawak; custom
January 2018
Sarawak; custom
October 2017
Sarawak & Peninsular; custom
October 2017
Sabah; custom
September 2017
Sarawak; custom
May 2017
Sarawak & Mindanao
April - May 2017
Sarawak & Peninsular Malaysia
April 2017
Sabah & Sarawak; scheduled
March - April 2017
Sarawak; custom
June - July 2016
Sabah & Sarawak; scheduled
April - May 2016
Sabah; custom
March - April 2016
Sabah; scheduled
November 2015
Sarawak; custom
October 2015
Sarawak; custom
October 2015
Sabah & Sarawak; scheduled
August - September 2015
Sabah; custom
July - August 2015
Sarawak; custom
June 2015
Sabah & Sarawak; scheduled
March - April 2015
Sabah; custom
March 2015
Sabah; custom
January 2015
Sarawak & Peninsular; custom
November 2014
Sabah; scheduled
October 2014
Sabah; scheduled
August 2014
Sarawak; custom
July 2014
Sabah; scheduled
July 2014
Sabah; custom
November 2013
Sabah; scheduled
July - August 2013
Sabah; custom
March 2013
Sarawak, Sulawesi & Seram
September - October 2012
Sabah & Peninsular; custom
July 2012
Sabah; scheduled
April 2012
Sabah; scheduled
November - December 2011
Sabah; scheduled
July 2011
Sabah; Liberty-bird tour
November 2010
Sabah; scheduled
October - November 2010
Sabah; scheduled
June - July 2010
Sabah; scheduled
November 2009
Sabah; custom
August 2009
Sabah; the jewel hunter!
June - July 2009
Sabah; custom
May 2009
Sabah; custom
October 2008
Sabah; scheduled
June - July 2008
Sabah; custom
June 2008
Sabah; custom
May 2008
Sabah; scheduled
June 2007
Sabah; scheduled
June 2007
Sabah; scheduled
June 2006
Sabah; custom
November 2006
Sabah; custom
May - June 2006