Sumatra & Java

Sumatra & Java

Sumatra & Java

Sumatra & Java

Sumatra & Java

Sumatra & Java

Sumatra & Java

Sumatra & Java

Sumatra & Java

Greater Sundas (West Indonesia) tour reports

Sumatra, Java, Bali, Kalimantan and surrounding islands

Cuckoo-chasing, Sumatra
September 2023
Remote Sumatra
August 2023
Java and Sumatra
August 2023
Kalimantan IV;
The Babbler & Meratus
October 2022
Kalimantan III;
The Babbler & Meratus
October 2022
Kalimantan II;
Babbler & Meratus
September 2022
Java and Sumatra
Sept - Oct 2022
Remote Sumatra & Barusan islands
Aug - Sept 2022
North Moluccas, Enggano and Java
September 2022
Java and Sumatra
July 2022
Kalimantan; Black-browed Babbler & Meratus
June 2022
Sumatra and Java
July - August 2019
'Spilornis special'; custom
June - July 2019
Sumatra and Java
April - May 2019
Sumatra and Java
August - September 2018
Sumatra and Java; scheduled
July 2018
Sumatra, Java & Mentawai; custom
March 2018
Sumatra and Java; scheduled
October 2017
Sumatra and Java; scheduled
April - May 2017
Sumatra and Java; scheduled
August - September 2016
Sumatra and Java; scheduled
April 2016
Sumatra and Java; custom
June - July 2015
Sumatra and Bali; custom
June 2015
Remote Sumatra; scheduled
Simeulue, Aceh, Mentawai & ground-cuckoo
September 2014
Sumatra and Java; scheduled
July 2013
Java; custom
October - November 2012
Kerinci, Sumatra; custom
August 2011
Sumatra and Java; scheduled
July - August 2008
Java; scheduled
June - July 2008
Sumatra and Java; custom
May - June 2008
Sumatra and Java; scheduled
July - August 2007
Sumatra and Java; scheduled
July - August 2006