Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Wallacea

Sulawesi, Moluccas, Lesser Sundas & Banda Sea

Banda Sea

Banda Sea Cruise
October 2018
Banda Sea Cruise
October - November 2017
Banda Sea Cruise
October 2016
Banda Sea Cruise
October 2014
Banda Sea Cruise
October - November 2013
Banda Sea Cruise
October 2011

Lesser Sundas

Lesser Sundas
August - September 2019
Lesser Sundas
October 2018
Lesser Sundas
September 2017
Lesser Sundas
August - September 2017
Lesser Sundas
September 2016
Lesser Sundas
October 2015
Lesser Sundas
September 2015
Lesser Sundas
July 2015
Lesser Sundas
June 2015
Lesser Sundas
September - October 2013
Lesser Sundas
July - August 2012
Lesser Sundas
July 2011

Moluccas

Moluccas; scheduled
July - August 2019
Moluccas; custom
July 2019
Moluccas
July - August 2018
Moluccas
September - October 2017
Molucca Sea Cruise; inc Kofiau, Obi, Taliabu and Peleng
March 2017
Moluccas
October 2016
Moluccas
September 2016
Moluccas
December 2014

Sulawesi & Halmahera, and Remote Sulawesi

Remote Sulawesi
November - December 2019
Sulawesi & Halmahera
October - November 2019
Sulawesi & Halmahera
September - October 2019
Sulawesi & Halmahera
September - October 2018
Sulawesi & Halmahera; custom
June 2018
Sulawesi & Halmahera
October - November 2017
Sulawesi & Halmahera
July - August 2017
Remote Sulawesi
November 2015
Remote Sulawesi
November 2012